BYGGLOV UTERUM – BYGGLOVSUNDERLAG

Vilka regler finns gällande byggnation av uterum?
Sedan 2014 finns nya regler gällande byggnation utan bygglov.
Friggebodsregeln ger dig lov att helt utan bygglov uppföra en eller flera fristående byggnader med en total yta på upp till 15 m2 på din tomt.

Läs mer om Friggebodsreglerna på Boverkets hemsida här:
Friggebod – PBL kunskapsbanken – Boverket

Enligt den nya Attefallsregeln har du rätt att utan bygglov, bygga ett väggmonterat uterum på 15 m2 eller ett fristående uterum på upp till 30 m2.
Observera att Attefallsregeln alltid kräver en bygganmälan till din kommun och att det kan finns lokala villkor som måste uppfyllas.
Stäm därför alltid av med kommunen där du ska bygga så att inte några problem uppstår under eller efter byggnationen.

Läs mer om Attefallsreglerna på Boverkets hemsida här:
Attefallshus – PBL kunskapsbanken – Boverket

Bygglovsunderlag – Kostnadsfritt i konfiguartor

rita ditt uterum i en uterumskofigurator med uterumspartier och kanalplasttak

Med hjälp av Halles 3D-konfigurator kan du rita upp ditt uterum.
När du ritat ditt uterum får du kostnadsfritt fram en materialspecifikation, en prisbild, 3D-bilder samt bygglovsunderlag, skalenliga ritningar i skala 1:100.

Prova att skapa ditt uterum och se dina ritningar här redan nu!
Om du vill ha ett rådgivande samtal med Halle eller bli kontaktad av någon av Halles återförsäljare kan de be om detta i konfiguratorn när du ritat klart ditt uterum.

Uterumskonfigurator | Halle System

Läs mer tips I kapitlet: Förberedelser