VAL AV TAK

Vilken typ av tak ska jag välja?
Det finns flera olika takalternativ att välja på när du ska bygga ett uterum.

Några av de vanligaste alternativen är:
Kanalplasttak
Glastak
Plana PC-tak
Täckt tak, isolerat plåttak, tegeltak och papptak

Taket till ditt uterum – Kanalplast

Kanalplast Opal i ett uterum med svart uterumsparti

Det absolut vanligaste takalternativet till uterum är kanalplasttak.
Kanalplasttak är ett isolerat plasttak tillverkade i polykarbonat.
Polykarbonat är ett svårantändligt material med en väldigt hög isolerförmåga som lämpar sig för uterum.
Då kanalplasttaken är uppbyggda av flera skikt med kanaler där luften i kanalerna därför isolerar skivan väl.
Med ett kanalplasttak minimerar man risken för kondens så eventuell kondens som uppstår i skivorna leds ut i nedkanten av skivan. Därför är det minimal risk för till exempel takdropp inne i uterummet.

Vilken tjocklek ska man välja?

uterumsparti kanalplast 10 16 32 55 kanalplasttak

Kanalplast finns i olika tjocklekar.
Men vilken tjocklek du ska välja beror på hur stor del av säsongen som du ska använda ditt uterum.
Ju tjockare tak du väljer, desto bättre isolervärde har taket.
Några vanliga tjocklekar av kanalplasttak är 10 mm, 16 mm, 32 m och 55 mm.

10 mm kanalplasttak
Valet för dig som ska bygga ett snyggt skärmtak eller pergola och inte vill bygga ett klassiskt tak med korrugerad takplast.
10 mm taket kan även användas till det allra enklaste uterummet, men vi rekommenderar 16 mm tak för en stabilare takskiva där färre tvärreglar krävs.
U-värde: 2,5

16 mm kanalplasttak
16 mm kanalplasttak är alternativet för dig som bygger ett inglasat uterum. Taket lämpar sig väl både till sommarrummet men även för dig som vill nyttja ditt uterum från tidig vår till sensommar och höst.
U-värde: 1,95

32 mm kanalplasttak
32 mm kanalplasttak är valet om du ska bygga ett uterum som du använder från tidig vår till sen höst eller vinterträdgården som används för att värma upp ett uterum för att hålla det frostfritt (5-10 grader) med underhållsvärme och visstids uppvärmning.
U-värde: 1,2

55 mm kanalplasttak
55 mm kanalplasttak är det bästa och mest välisolerade kanalplasttaket.
Det är alternativet för dig som vill nyttja din vinterträdgård större delen av året och värma upp det ofta och mycket.
U-värde: 0,8

U-värde mäts i att ju lägre U-värde desto bättre isolering.

Kulörer – Vilken ska man välja?

klar rök opal kanalplast

Kanalplasttak finns i olika kulörer.
Vilken kulör ska man då välja?
Valet av kanalplasttak beror på flera olika saker.
Vill du släppa in mycket ljus i ditt uterum eller vill du ha ett mer dämpat och behagligt ljus?
Valet kan bero på om ditt uterum ligger i solläge eller där det är skugga.
En klar kanalplastskiva släpper igenom maximalt med ljus men en opal och en rökfärgad takplast släpper igenom lite mindre ljus, ungefär samma ljusinläpp men med olika egenskaper.
Den opala och rökfärgade skivan släppar alltså in ungefär lika mycket ljus, men den opala skivan har ett mer dämpat, behagligt ljusisnsläpp medan den rökfärgade skivan är mer klar i ljusinläppet.

Ljustransmission
Opal: 35-50%
Rökfärgad: 35-50%
Klar: 65-80%

10 mm tak: Opal och klar
16 mm tak: Opal, klar och rökfärgad
32 mm tak: Opal och klar
55 mm tak: Opal

Profilsystem

Kanalplasttak monteras på profilsystem.
Vissa leverantörer har profilsystem i plast Men andra har till exempel profilsystem i kraftigare aluminium.
Ett profilsystem i aluminium är över tid ett hållbarare alternativ som håller bättre för det nordiska klimatet.
Taken och profilerna är väldigt utsatta av både väder, vind och solljus. Ett profilsystem med anodiserat aluminium klarar bra skiftande temperaturer, snö och is och bryts inte ner av solen. En aluminiumprofil är även väldigt enkel att montera ner om man behöver åtgärda något med taket.

vit eller natur aluminiumlist för kanalplasttak

Aluminiumprofiler finns i 2 kulörer, anodiserad aluminium eller vitlackad.

Standardprofil eller bärande profilsystem?

Standardprofil

kanalplast skarvlist standard profil för taket till ditt uterum

För dig som bygger ett nytt uterum så monterar man takbalkarna på uterummets stomme efter de c/c-mått som krävs beroende på vilken tjocklek du väljer på takplasten.
10 mm & 16 mm kanalplast har bredden 1050 mm, där c/c-måttet mellan takbalkarna är 1070 mm.
32 mm och 55 mm kanalplast har bredden 1250 mm, där c/c-måttet mellan takbalkarna är 1270 mm.

Bärande profil

kanalplast bärande profilsystem

För dig som har en befintlig stomme där det kanske tidigare legat ett kurrugerat takplasttak och redan har tvärläkt i konstruktionen.
för att slippa bygga om stommen kan man köpa ett kanalplasttak med ett bärande profilsystem.
Det bärande systemet kan man montera direkt på den gamla läkten och man behöver du inte flytta takbalkarna till rätt c/c-mått.

Montering av kanalplasttak med standardprofil:
https://youtu.be/Y1i80GdITLA

Montering av kanalpalsttak med bärande profil:
https://youtu.be/4KMhfop20sE

Taket till ditt uterum – Glastak

Glastak för uterum har maximalt ljusinsläpp

Ett Glastak är alternativet för dig som vill ha maximalt ljusinsläpp.
Glastak finns i både oisolerade och isolerade varianter beroende på vilka krav du har.
Ett oisolerat tak används som skärmtak där du inte har några krav på isolervärde för uppvärmning.
Ett isolerat tak är alternativet om du ska nyttja det på ett vår/höst-uterum eller en vinterträdgård.

Viktigt att tänka på när det gäller glastak är att det är mycket tyngre än kanalplast, vilket innebär att man därför måste ha tätare c/c-avstånd mellan tvärreglar och ibland även kraftigare dimensioner av limträ, beroende på takets storlek och glasskivornas längd.

Köp Glastak här:
Nordic System Glastak – Plastexperten.se

Taket till ditt uterum – Plana PC-tak

PC-tak är ett plant tak i Polykarbonat

Ett alternativ till glastak är ett plant PC-tak.
Fördelen med polykarbonat är att de är väldigt lätta vilket underlättar monteringen av taket.
Ett plant PC-tak är lämpligt som skärmtak till ett oisolerat uterum.
Tjockleken på PC-skivorna är 6 mm.

Köp Plana PC-tak här:
PC Tak – Plan glasklart tak längd 3000 mm – Plastexperten.se

Täckt tak, isolerat plåttak, tegeltak, papptak

halle thermo sadeltak vinter uterumsparti uterum

Om du inte är i behov av ljusinsläpp och ska bygga ett isolerat uterum eller en vinterträdgård så kan ett täckt tak med till exempel plåt, tegel eller papp vara ett bra alternativ. Med dessa taktyper kan du isolera fackverket mellan takstolarna ordentligt med isolering och bygga ett innertak med till exempel infällda spotlights som ändå ger ett bra ljus i uterummet.

Viktigt att tänka på vid byggnation av ett täckt och isolerat tak, men framför allt med taktegel. Är att det därför blir väldigt tungt och att limträstommen därför alltid måste dimensioneras efter den gällande tyngden. Ta hjälp av återförsäljare eller limträleverantör för en korrekt dimensionering.

När du bygger ett uterum med täckt tak är det viktigt att tänka på att det kan bli väldigt mörkt inne i huset när det täckta taket skuggar och därför minskar ljusinsläppet.

Ska du bygga själv eller ha monteringshjälp? Läs mer här: Bygga själv eller monteringshjälp

www.halle.se

Uterum med kanaplasttak eller kanalplast på uterummet