Grunden till ditt uterum

Att tänka på!
Vad ska man tänka på när man ska bygga ett uterum?
En bra grund är en förutsättning för att ditt uterum ska bli bra.
Valet av grund beror på hur du ska nyttja ditt uterum. Det finns flera olika alternativ av grund, där valet av grund påverkar både funktion och utseende.

ett uterum med citronträd och växter framför uterumssparti

Grunden till ditt uterum – Olika typer av grund.

  • Träbjälklag på plintar
  • Krypgrund / Torpargrund
  • Gjuten platta

Träbjälklag på plintar

uterum placerat på träbjälklag på plintar

För dig som ska bygga det enklare uterummet så kan träbjälklag på plintar vara ett bra alternativ.
Detta är det vanligaste alternativet för det enklare uterummet.
Du kan antingen köpa färdiga justerbara plintar som är ett bra alternativ. Men du kan även platsgjuta egna betongplintar.
Oavsett valet av plint så är det viktigt att plinten grävs ner eller gjuts på frostfritt djup för att undvika sättningar i grunden, vilket kan påverka hela ditt uterum.

Träbjälklaget kan byggas både som ett oisolerat trallgolv, eller som ett golv med isolering.
Ett oisolerat trallgolv är enbart alternativet för dig som bara ska nyttja ditt uterum under sommarmånaderna.
Tänk på att lägga en markduk under golvet för att minska risken för markfukt och ogräs som annars snabbt växer upp under golvet.

Ett isolerat träbjälklag är alternativet för dig som ska nyttja ditt uterum mer än bara under sommaren.
Hur tjockt bjälklag du behöver bygga och hur väl isolerat golv du behöver ha, beror på hur stor del av säsongen som du ska nyttja ditt uterum.
Kontakta därför fackhandel gällande rådgivning, byggbeskrivning, konstruktion och materialval.

Krypgrund/Torpargrund

krypgrund torpargrund till uterum

Denna typ av grund är ett alternativ till träbjälklag på plintar.
Krypgrunden är en mer robust konstruktion. Där man gjuter en sula som man bygger en mur av till exempel Lecablock, där man sedan placerar bjälklaget på.
Tänk på att även denna typ av konstruktion måste göras på frostfritt djup.
Täck mark och en liten bit upp på väggen i kryputrymmet med åldersbeständig plastfolie.
Lägg ut värmeisolering på plasten på marken och montera värmeisolering på insidan av kryprummets väggar. Det vill säga, alla väggar som kan tänkas bli kalla.
På muren bygger man sedan ett träbjälklag som man därefter kan isolera.
Kontakta fackhandel eller hantverkare gällande rådgivning, konstruktion och materialval.

Gjuten platta

vi bygger en gjuten grund till ett uterum och vinterträdgård      gjuten grund till uterum

För dig som ska nyttja ditt uterum större delen av året, som en vinterträdgård, och hålla det frostfritt och uppvärmt året rund så är en gjuten platta ett bra alternativ.
En gjuten platta kan till exempel byggas med golvvärme. Detta gör man för att få en bra uppvärmning och komfort i uterummet.
En gjuten platta är också ett bra alternativ om du har snålt med utrymme i höjd. Den gjutna platta kan göras mycket lägre än till exempel ett golv som är byggt på ett bjälklag.
Om du ska ha ett uppvärmt golv ska du alltid ha minst 200 mm isolering golvet. Gärna mer.
Att gjuta en betongplatta är en komplicerad process. Är du inte riktigt kunnig bör du därför anlita en entreprenör för arbetet. Både gällande själva plattan. Men också för installationen av golvvärme.

gjuten grund till uterum

När Grunden till uterummet är bestämd så är det nu dax att börja att planera för Glaspartierna.

Läs först mer om alla olika Glaspartier: Glaspartier till uterum